/Stress
Stress 2020-10-10T16:53:53+00:00

Behandling af stress

Stress er en af de største udfordringer i dagens Danmark og koster milliarder af kroner. De store pensionskasser har for nyligt undersøgt, hvordan de står til med stress hos deres forsikrede. 20 procent oplever på daglig basis symptomer på stress.

De fleste henvendelser jeg får fra mine klienter, omhandler også stress. Nogle er så hårdt ramt, at de har udviklet angst eller depression. Det er derfor vigtigt at handle, hvis du føler dig stresset. Du er altid velkommen til at ringe til mig på +45 28 89 84 86 og få en uforpligtende samtale om netop din situation.

De to former for stress

Der er tale om to forskellige typer af stress. Den første er en naturlig kropslig reaktion, der forstærker vores evne til at klare kortvarigt pressede situationer. Den anden er en mere langvarig stress, som kan skade helbredet.

Kortvarig stress

Alle mennesker kan komme i situationer, der giver kortvarig stress. Denne type stress medfører en række fysiske og psykiske reaktioner, der skærper opmærksomheden, og gør dig i stand til at yde dit bedste. Det kan eksempelvis være i situationer som eksaminer, konflikter eller deadlines.

Når udfordringerne er overstået, er det vigtigt, at din krop får ro igen til at komme sig og genopbygge sine ressourcer, så tilstanden ikke varer ved og udvikler sig til langvarig stress.

Langvarig stress

Langvarig stress kan opstå, når der er ubalance mellem de udfordringer, du står overfor, og dine muligheder for at håndtere dem. Årsagerne til langvarig stress kan være:

  • Alvorlige begivenheder i dit liv

  • Belastninger på arbejdet og/eller i privatlivet over en længere periode

  • Manglende fritid og hvile

  • Personlige problemer og psykisk sårbarhed

Man kan man i det hele taget sige, at langvarig stress ofte skyldes belastninger på flere områder samtidigt. Langtidsstress er en uhensigtsmæssig tilstand og øger risikoen for udvikling eller forværring af sygdom – herunder af både fysisk og mental art.

Stressbehandling.

Behandling af stress foregår ud fra en helhedsorienteret betragtning. Samtale og stress coaching er ikke nok. Der er også brug for kropsterapi, meditation, kostvejledning og rådgivning omkring motionsvaner. Derfor foregår stressbehandling også i spændingsfeltet mellem krops- og psykoterapi.

Behandling af stress med krops- og psykoterapi

Ved at arbejde i spændingsfeltet mellem kropsterapien og psykoterapi dæmpes din krops stresstilstand gennem den pulserende massage og afspænding af hele kroppen. Når dit stressalarmberedskab er blevet “talt” til ro gennem kroppen, kobler vi almindelig samtale på stressbehandlingen. Den metode giver dig den største bevidsthed og erkendelse om, hvordan du arbejder konstruktivt med dine stress-signaler, og du får oplevelsen af igen at være i førersædet i dit eget liv.

Professionel behandling af stress i København? Så er du velkommen til ringe til mig på

+45 28 89 84 86

. Du kan også bestille en konsultation direkte her på siden.

Book tid
Call Now ButtonRing nu