/Stress behandling
Stress behandling 2018-10-22T16:08:26+00:00

Stress behandling

Der er tale om to forskellige typer stress, hvor den første er en naturlig kropslig reaktion, for at øge vores evne til at klare kortvarrige pressede situationer. Den anden, langvarig stress er den som kan skade helbredet.

Kortvarig stress

Alle mennesker kan komme i situationer, der giver kortvarig stress.
Denne type stress medfører en række fysiske, psykiske og adfærds mæssige reaktioner, der skærper opmærksomheden og gør dig i stand til at yde dit bedste.

Det kan være situationer, som kræver en ekstraordinær indsats fx:

 • Eksaminer

 • Konflikter

 • Deadlines på arbejdet

 • Situationer der kræver mere end du normalt yder. Det kan være sportpræstationer, holde en tale, skuespilpræstationer, mm.

Når udfordringerne er overstået, er det vigtigt, at din krop får ro igen til at komme sig og genopbygge sine ressourcer, så tilstanden ikke varer ved og udvikler sig til langvarig stress.

Langvarig stress

Langvarig stress opstår, når der er ubalance mellem de udfordringer, du står overfor, og dine muligheder for at håndtere dem.

Årsager til langvarig stress kan være:

 • Alvorlige begivenheder i dit liv

 • Belastninger på arbejdet og/eller i privatlivet over længere tid

 • Manglende fritid og hvile

Ofte skyldes langvarig stress, at man er belastet på flere livsområder samtidig.

Risiko ved langvarig stress

Langvarig stress er en uhensigtsmæssig tilstand og øger risikoen for udvikling eller forværring af sygdom.

Langvarig stress øger bl.a. risikoen for:

 • Hjerte-karsygdomme

 • Depression

 • Angst

 • Nedsat immunforsvar

 • Evnen til at kunne koncentrere sig i længere tid ad gangen.

 • Forværring af kroniske lidelser, fx overfølsomheds sygdomme og type 2-sukkersyge

 • Ulykker

,Det første og vigtistessgste skridt, for at komme over stress, er at erkende at man er syg og har brug for hjælp. Ofte går der alt for lang tid før den stressede erkender sin situation, og lader sig sygemelde. Men jo hurtigere behandlingen igangsættes, jo kortere bliver syge perioden.

Hos Beaware behandles stress ud fra en helheds orienteret betragtning. Samtale og stress coaching er ikke nok. Der er også brug for kropsterapi, meditation, kostvejledning og rådgivning omkring motionsvaner.

Behandlingen er individuel tilpasset udfra, hvor klienten er i forløbet, og hvad der en mest hensigtmæssigt. Forløbet starter med en samtale, for at klarlægge, hvor hårdt klienten er ramt, hvad der sker og hvordan symptomerne føles, og om der er en konkret grund til at stress er opstået. Dette er ikke altid tilfældet.

Det kan være et langvarig forløb op til stress rammer, hvor kæden pludselig hopper af, og systemet bryder sammen. Der har vMassage_586284aære for meget pres på i for lang tid, og en mindre bagatel kan udløse sammenbruddet. Det kan beskrives som om, at der bare ikke er mere energi og plads indeni, til at klare helt almindelige dagligdags ting. I kølvandet på stress, kan der opstå angst og depression. 

Psykoterapien:

psykoterapiSigtet er at kaste lys over de uhensigtsmæssige mønster og adfærd der har udløst stressen. Og sammen lægge nye strategier for fremtidig adfærd og måder at være på. Dette kan være en relativt kort forløb, men kan også godt være et krævende stykke personligt arbejde der strækker sig over tid, men nødvendigt og ofte med store positiv forandringer som konsekvens.

Kropsterapien-

skal afspænde kroppen muskler og åndedrættet som ofte er helt spændt og låst ved stress. Mange af kroppens funktioner påvirkes under behandlingen. organernes funktion, åndedrættet, lymfesystemet og kropsbevidstheden.

meditMindfulness meditationen er et meget kraftfulgt redskab, til at afhjælpe stress, og er noget der kan blive et livslangt bekendskab på den rigtig gode og givende måde. Utallige undersøgelser har dokumenteret at bare 6 ugers daglig praksis, har stor betydning- og målbare positive ændringer i hjernen.

Selv om du er havnet der, hvor livet synes uudholdeligt og uoverskueligt, er der altid håb og tingene kan ændre sig hurtigere end du turde håbe på….