/Mindfulness meditation
Mindfulness meditation 2021-04-04T14:08:23+00:00

Mindfulness kan oversættes med bevidst nærvær eller bevidst opmærksomhed.

Mindfulness meditation er en metode og en tilstand til at opøve evnen til at opleve og sanse nuet. Mindfulness meditation er opmærksomheds- og nærværs træning. Ved at træne opmærksomheden skabes der bevidsthed om, hvad der sker i sindet. Hvilke tanker og emotioner der opstår. Du lære at indtage en iagttagende og neutral rolle overfor sindets indhold. Dine tanker vil på den måde ikke påvirke dig så kraftigt, og mister efterhånden deres magt over sindet, og det falder til ro.

Hvordan virker meditationen?

Ved at du lære ikke at lade dig rive med af hvilken som helst opstået tanke eller emotion, skabes ro og klarhed i sindet. Du bliver i højere grad i stand til at træffe de rigtige beslutninger. På en afballanceret måde og ike styret at kraftige følelser. Det gi dig mulighed for at leve et liv med overskud i overensstemmelse med hvad der er vigtigt og rigtigt for dig.

Desuden styrkes kropsbevidstheden, så evnen til at lytte til – og forstå kroppens signaler øges. Det virker afspændende, hvilket igen virker tilbage på sindet og en positiv spiral skabes. Hvis du forholder dig til, hvordan du har det lige nu og her – ogikke forsøger at ændre din tilstand, så er du mindfull!  Så mindfulness kan også betragtes som en måde at være i livet på. Meditationen lærer dig at være åbne, oplevende og kreative overfor „virkeligheden”. I stedet for at være fastlåst, dømmende, forblændet, underkastede, eller afvisende. Mindfulness meditation er ikke øget selvcentrering – tværtimod.

Konsekvenser for dit sociale liv.

Når du blive bedre til at forholde dig nærværende, ansvarligt og præcist til dine tanker, følelser og kropslige fornemmelser, bliver du bedre i stand til at anvende samme forholdsmåde til dine omgivelser. Din familie, kollegerne og venner, og indgår i dine relationer med empati og nærvær, og løse de opgaver du får stillet, eller stiller dig selv, med fuld fokus og nærvær.

Dokumenterede virkninger.

Ved regelmæssig praksis er der en lang række dokumenterede virkninger af Mindfulness meditationen: • Sænker blodtrykket. • Reducere kroniske smerter. • Øget søvnkvalitet. • Styrker immunforsvar. • Skaber ro og klarhed i sindet. • Påviselige fysiologiske positive ændringer i hjernen. • Styrker evnen til at leve og nyde livet med fuldt nærvær.

                 

Har du spørgsmål?
Call Now ButtonRing nu