/Integrativ behandling
Integrativ behandling 2021-04-13T10:48:56+00:00

Integrativ behandling

Som ordet integrativ siger, er der her to behandlinger i samme behandling. Det er psykoterapi og kropsterapi.

Det er ikke altid nok blot at tale om det der er dit problem, og det er ikke altid nok kun at få en kropsterapeutisk behandling.

Under behandlingen får du både mulighed for, via den terapeutiske samtale, at sætte ord på, det der er svært.

Du vil via samtalen få en række brugbare redskaber, som vi i fællesskab finder frem til. Du kan på den måde bryde med uhensigtsmæssige tanke- og handlemønstre. Gennem erkendelsen af, hvad der styrer dig, kan du blive et mere frit menneske. Udfolde dit fulde potentiale, og live dit liv med glæde og overskud.

Efterfølgende får du er Manuvision behandling, hvor der ofte dukke nye erkendelser op i forbindelse med samtalen.

Ved at skabe en større opmærksomhed omkring din krop og dine følelser, vil du opleve en større bevidsthed i forhold til dig selv, dine følelser, dine tanker, din mentale kapacitet og personlige værdier. Det giver dig en større ro, selv i hektiske situationer, og giver dig bedre muligheder for at handle i overenstemmelse med dine personlige værdier.

Den øgede bevidsthed skaber et solid fundament for at træffe de rigtige beslutninger. Det giver dig mulighed for at leve mere autentisk ud fra dine indre værdier. Du bliver mere handlekraftig, og i stand til at skabe bevidst forandring i dit liv, der gør en forskel!

Behandlingen er meget effektiv til både at få forløst de smerter , spændinger og blokeringer du har i kroppen. Samtidig med at du får en dybere forståelse af, hvad der forstyrre og ødelægger din livsglæde og stjæler din energi. På den måde får du nemmere ved at komme videre, og igen glædes over dit liv, og leve ud fra, hvad der er rigtigt og vigtigt for dig.

Hvad er det der forårsager problemerne?

De strategier, tanker, overbevisninger handlinger, der ikke har være hensigtsmæssige, er sandsynlig måder du har håndteret dit liv på i mange år. Det vil påvirke kroppen i form af at skabe spændinger og blokeringer i energisystemet. Så en naturlig fortsættelse af samtalen, og at gå videre med kropsterapien.

Anbefales ved stress, angst og depression

Integrativ behandlingen kan anbefales ved komplekse problemer som f.eks. stress, angst, depression, kriser og personlige udfordringer, og er også en særdelse god måde at arbejde med sin personlige udvikling.

Har du spørgsmål?

Psykoterapien

Behovet for psykoterapi opstår ofte på grund af problemer i vores relationer. Til ægtefælle/kæreste, til en kollega/chef eller til nære venner. Jo tættere og jo vigtigere relationen er for os, desto større problemer kan der opstå. Der kan også opstå behov for at “få ryddet op” i sin bagage, når reaktions mønstre og adfærd bliver mere og mere uholdbare. I terapien hjælpes du til at sætte ord på det som er svært og til at mærke og forstå, hvad det betyder for dig. Og vigtigst…hvad du har af muligheder for at ændre på den uholdbare og belastende situation du sidder i.

En session tar 90 min

Book tid

Kropsterapien

Kropsterapien er en direkte og naturlig måde at fortsætte det terapeutiske arbejde på. Her dukker der ofte sider, karaktertræk og måde at forholde sig til sig selv og omverden på, som for klienten kan være helt nye opmærksomheder. Den dygtige behandler vil ofte, under den manuelle behandling, præcist kunne sætte fingeren på, hvad det er klienten gør som ikke er hensigtsmæssigt. Kroppen lyver ikke og bære direkte præg af , hvordan klienten lever sit liv.

Desuden er den manuelle behandling meget effektiv til at løsne og fjerne spændinger og smerte, som er opstået pga. det pres der har været forårsaget af de psykiske udfordringer. Kropsterapien stimulere kroppens egen helbredelsesproces. Der arbejdes også her grundigt og dybt med åndedrættet, som er meget vigtigt for den generelle sundhed.

Call Now ButtonRing nu