/Beaware behandling
Beaware behandling 2019-01-21T15:36:13+00:00

Beaware behandling

Under Beaware behandlingen får du både mulighed for, via den terapeutiske samtale, at sætte ord på, det der er svært. Og sammen prøver vi at indkredse, hvad årsagen er til, at du har udfordringer og problemer.

Efterfølgende får du hjælp til at skabe klarhed over, hvad du kan gøre for at foretage den kursændring du ønsker.

De strategier, tanker, overbevisninger handlinger, der ikke har være hensigtsmæssige, er sandsynlig måder du har håndteret dit liv på i mange år. Det vil påvirke kroppen i form af at skabe spændinger og blokeringer i energisystemet. Så en naturlig fortsættelse af samtalen, og at gå videre med kropsterapien.

Via kropsterapien skabes der rum i kroppen og ro i sindet. Det blir lettere at håndtere vanskelige følelser, og få klarhed til at indse, hvad du bør gøre og handle på det.

Kropsterapien åbner op og skaber kontakt til den sandhed og det sprog kroppen har. Du lære at forstå- og lytte til  kroppen, så krop, sind og følelser begynder at kunne arbejde sammen og udgøre en helhed.

Beaware behandlingen er meget effektiv til både at få forløst de smerter , spændinger og blokeringer du har i kroppen. Samtidig med at du får en dybere forståelse af, hvad der forstyrre og ødelægger din livsglæde og stjæler din energi. På den måde får du nemmere ved at komme videre, og igen glædes over dit liv, og leve ud fra, hvad der er rigtigt og vigtigt for dig.

Beaware behandlingen kan anbefales ved komplekse problemer som f.eks. stress, angst, depression, kriser og personlige udfordringer, og er også en særdelse god måde at arbejde med sin personlige udvikling.

Book tid
Har du spørgsmål?

Psykoterapien

Behovet for psykoterapi opstår ofte på grund af problemer i vores relationer. Til ægtefælle/kæreste, til en kollega/chef eller til nære venner. Jo tættere og jo vigtigere relationen er for os, desto større problemer kan der opstå. Der kan også opstå behov for at “få ryddet op” i sin bagage, når reaktions mønstre og adfærd bliver mere og mere uholdbare. I terapien hjælpes du til at sætte ord på det som er svært og til at mærke og forstå, hvad det betyder for dig. Og vigtigst…hvad du har af muligheder for at ændre på den uholdbare og belastende situation du sidder i.

En Beaware session tar 90 min

Book tid

Kropsterapien

Kropsterapien er en direkte og naturlig måde at fortsætte det terapeutiske arbejde på. Her dukker der ofte sider, karaktertræk og måde at forholde sig til sig selv og omverden på, som for klienten kan være helt nye opmærksomheder. Den dygtige Beaware behandler vil ofte, under den manuelle behandling, præcist kunne sætte fingeren på, hvad det er klienten gør som ikke er hensigtsmæssigt. Kroppen lyver ikke og bære direkte præg af , hvordan klienten lever sit liv.

Desuden er den manuelle behandling meget effektiv til at løsne og fjerne spændinger og smerte, samt stimulere kroppens egen helbredelses proces. Der arbejdes også her grundigt og dybt med åndedrættet, som er meget vigtigt for den generelle sundhed.

EnBeaware session tar 90 min

Book tid