//Beaware behandler uddannelse

Beaware behandler uddannelse

Nyt fra Bloggen

Beaware behandler uddannelsen

Beaware behandlingen er en dybtgående og helhedsorienteret behandlingsform, hvor krops- og psykoterapi integreres i en behandlingsform.

På uddannelsen bliver du både undervist i kropsterapi, psykoterapi og mindfulness meditation.

Du får herved et solidt og bredt funderet grundlag for at arbejde som behandler, og tilbyde den optimal behandling til dine klienter, med både fysiske og psykiske problematikker.

Undervisere på uddannelsen er et team ar meget erfarne og kompetente behandlere og terapeuter. Uddannelses ansvarlig er undertegnet.

Jeg er uddannet Manuvision behandler i 2006, psykoterapeut i 2004, og har 35 års erfaring og praksis med yoga og meditation.

Kropsterapi

Kropsterapien behandlingen er effektiv ved fysiske problematikker som nakke og ryglidelser, skuldersmerter, hofte- og knæproblemer. Og til at afhjælpe af psykiske ubalancer som stress og angst.

I Beaware behandlingen kombineres dybtgående massageteknikker, akupressur, meridianmassage, zoneterapi, åndedræts teknikker og samtale. Spændinger og ubalancer i kroppen løsnes. Behandlingen er meget dybtgående og effektiv, idet der ud over de nævnte undervisningsområder, lægges stor vægt på at træne indfølingsevnen og til at mærke og aflæse, hvad kroppen fortæller. På den måde lære du som behandler, at fornemme og forstå årsagen til klientens problematik

Psykoterapi

Målet med psykoterapi er at hjælpe klienter, med at blive opmærksom på uhensigtsmæssig adfærd og gamle mønstre, som ligger bag problemerne, og ikke længere er hensigtsmæssige. Og istedet få hjælp med indlæring af nye og mere hensigtsmæssig og tidssvarende adfærd og indstilling.

Klienten får via samtalen mulighed for at få hjælp til at sætte ord på det der er svært, og skabe klarhed over, hvad der skal til, foretage en ændring. Og ikke mindst at få hjælp til at etablere de ressourcer det kræver, for at foretage den nødvendige kursændring.

Som Beaware behandlinger skaber du positive og blive forandringer hos dine klienter.

Hvorfor skal du vælge at tage Beaware uddannelsen?

  • Du lære en kraftfuld og helhedsorienteret behandlingsform, hvor krops- og psykoterapi integreres i samme behandling.

  • Du vil på kort tid lære de avancerede og effektive manuelle behandlingsteknikker og metoder, fordi uddannelsen er bygget op omkring mesterlære, online undervisning der supplere holdundervisningen.

  • Undervisningen i psykoterapi vil være superviseret klientsessioner, hvor jeg vil være ved din side, indtil du er rustet til at klare sissionerne alene.

  • Du bliver grundig trænet i det psykoterapeutiske arbejde, herunder spørgeteknik, timing og entervenering.

  • Du får personlig udvikling

  • Du bliver uddannet til at kunne starte din behandler karriere efter højst et år.

  • Og til en pris du ikke finder andre steder på tilasvarende uddannelser.

  • Du bliver både undervist i krops- og psykoterapi, mindfulness meditation og fysiske øvelser klienterne kan bruge derhjemme, for at fremme deres healing.

Færdiguddanet beaware behandlers oplevelse 

“Den læringsproces jeg har gennemgået på Beaware uddannelsen, er den bedste oplevelse jeg har haft i noget  andet uddannelsesforløb. Størstedelen af undervisningen foregik som enetime. Det var krævende i starten, for jeg kunne ikke “gennem mig”, som elev. Jeg fandt dog et samarbejde mellem Kim og mig, og jeg spurgte hellere en gang for meget end for lidt.

Selvom jeg var i mester lære, og derved blev oplært i Kims behandlings teknikker og metoder, har der hele tiden været fokus på, at jeg selv skulle finde min egen identitet som behandler. Det har især gjort sig gældende i undervisningen i den psykoterapeutiske del, som hovedsagelig har været superviseret klientsessioner.

Udfra devisen “øvelse gør mester” startede jeg ret tidligt med at ha klienter, med Kim som supervisor. Det var en krævende og udfordrende måde at lære på, men jeg har

før lært så meget så hurtigt. En stor del af den positive oplevelse, kan tilskrives Kims måde at supervisere på. Osse her oplevede jeg Kim som en stor hjælp og støtte, fremfor en dømmende autoritet

Jeg er nu færdig med uddannelsen, og føler mig godt klædt på som behandler. Det gir mig et sus af lykke når jeg oplever at ha hjulpet en klient. Det er det hele værd:-)”

Uddannelsen er opbygget af 5 moduler med hvert deres fokus

1. Modul: På 1. modul er det kun mesterlære og eneundervisning. Du vil få undervisning i alle de basale manuelle behandlingsteknikker, og blive indført i teori og filosofien bag behandlingen. 10 timer

2. Modul. Er holdundervisning. Her vil du begynde at lære og forstå hvordan krop og sind hænger uløseligt sammen, og hvordan uforløste følelser og traumer manifistere sig i kroppen. 40 timer.

3. Modul. Dette modul vil vi arbejde med psykoterapien, og du begynder at lave psykoterapi på dine medstuderende, med mig ved din side. 40 timer.

4. Modul. Her begynder vi at samle trådene og arbejder både med psykoterapi og kropsterapi. 60 timer

5. Modul. Modulet skal bruges på at du vælger en case, og beskriver klientens problematik, og hvordan du vil vælge at arbejde med vedkommende.

Samlet timetal vil max være 150 timer. Ved deltagelse i online kurser fratrækkes der 35 timer på kursus.

Hvad koster uddannelsen?

På det område adskiller uddannelsen sig også markant fra andre uddannelser. Eksamen og caseopgave, kræver at du tar alle moduler.

Elever starter på uddannelsen med vidt forskellige forudsætninger og baggrund. Feks. er der studerende der i forvejen har en terapeutisk baggrund. For andre er det helt ukendt og nyt.

Det tages der højde for i forløbet. Og den studerende og lærerne vil ha en løbende evaluering af, hvordan det gå. Så det angivne timetal er kun ca. tal. Nogle vil ikke behøve det fulde timetal, og dermed vil prisen og være en anden.

Betalingen foregår i rater, hvor man køber 10 timer ad gangen til en pris på 350- pr. times ene undervisning, og 150.- pr. time for holdundervisning.

Fuld pris for uddannelsen incl. supervision og vejledning med caseformulering vil maksimalt være 29.000.-, og for langt de fleste noget mindre. Forløbet kommer også an på, hvor flittig du er med dit eget klientarbejde, som du ret hurtigt kan komme igang med.

For hvert online kursus du har taget fratrækkes 5000.- af det samlede beløb.

By | 2018-11-10T14:46:37+00:00 november 8th, 2018|Uddannelse|0 Comments

About the Author:

Leave A Comment

Call Now ButtonRing nu