Loading...
/Beaware uddannelse
Beaware uddannelse 2019-01-25T19:24:59+00:00

Få undervisning i krops- og psykoterapi.

Du kan her få undervisning, hvor du vælger de timer du ønsker og har behov for. Du køber 5 timer ad gangen. Eller du kan tage hele uddannelsen til Beaware behandler som vare et år.

 

En anderledes uddannelse:

Uddannelsen til Beaware behandler adskiller sig på mange båder fra tilsvarende uddannelser. Både i pris er under det halv af andre, og undervisningsmetoder og opbygning adskiller sig også. Feks. benytter vi os også af online undervisning. Under dine supervisions sessioner, vil dit arbejde blive optaget på video, så du selv kan se det, hvilket er meget lærerigt.

Vi har i det hele taget prøvet at optimere alle parametre i uddannelsen, uden at det forringer dine kvalifikationer som behandler når du er færdig. Derfor kan uddannelsen tages til denne pris.

Tlf: 28898486

Beaware behandler uddannelsen

Beaware behandlingen er en dybtgående og helhedsorienteret behandlingsform, hvor krops- og psykoterapi integreres i en behandlingsform.

På uddannelsen bliver du både undervist i kropsterapi, psykoterapi og mindfulness meditation.

Du får herved et solidt og bredt funderet grundlag for at arbejde som behandler. Du kan tilbyde den optimal behandling til dine klienter, med både fysiske og psykiske problematikker.

Når du går igang med uddannelsen, vil du også gå igang med et stykke personlig arbejde. Der vil vise dig dybere og mere autentiske sider af dig selv, hvilket er nødvendigt for at kunne blive en dygtig behandler.

Læs mere om Beaware behandling

Undervisere på uddannelsen er et team af meget erfarne og kompetente behandlere, terapeuter og en psykolog. Uddannelses ansvarlig er undertegnet.

Jeg er uddannet Manuvision behandler i 2006, psykoterapeut i 2004, og har 35 års erfaring og praksis med yoga og meditation.

Har du spørgsmål

Book en gratis undervisningssession

Du har mulighed for at booke en gratis undervisningssession, så du kan få en fornemmelse, hvordan undervisningen i kropsterapi foregår. Du udfylder blot formularen herunder, og vil jeg kontakter dig for at aftale tidspunkt.

.

Name:

Email:

Mobile phone:

Kropsterapi

Kropsterapien behandlingen er effektiv ved fysiske problematikker. Nakke og ryglidelser, skuldersmerter, hofte- og knæproblemer. Og kan også bruges terapeutisk som personlig udvikling eller til at afhjælpe af psykiske ubalancer som stress og angst.

I Beaware behandlingen kombineres dybtgående massageteknikker, akupressur, meridianmassage, zoneterapi, åndedræts teknikker og samtale. Spændinger og ubalancer i kroppen løsnes. Behandlingen er meget dybtgående og effektiv, idet der lægges stor vægt på at træne indfølingsevnen og til at mærke og aflæse, hvad kroppen fortæller. På den måde lære du som behandler, at fornemme og forstå årsagen til klientens problematik

Psykoterapi

Målet med psykoterapi er at hjælpe klienter, med at blive opmærksom på uhensigtsmæssig adfærd og gamle mønstre, som ikke længere er hensigtsmæssige. Og istedet få hjælp med indlæring af nye og mere hensigtsmæssig og tidssvarende adfærd og indstilling.

Klienten får via samtalen mulighed for at få hjælp til at sætte ord på det der er svært.  Skabe klarhed over, hvad der skal til, for at foretage en ændring. Og ikke mindst at få hjælp til at etablere de ressourcer det kræver.

Som Beaware behandlinger skaber du positive og blive forandringer hos dine klienter.

Hvorfor skal du vælge Beaware uddannelsen?

  • Du lære en kraftfuld og helhedsorienteret behandlingsform, hvor krops- og psykoterapi integreres i samme behandling.

  • Du vil på kort tid lære de avancerede og effektive manuelle behandlingsteknikker og metoder, fordi uddannelsen er bygget op omkring mesterlære princippet. Det vil sige at de første undervisningstimer vil være ene undervisning, og herefter bliver du fulgt tæt af undertegnede eller en af de andre undervisere. Desuden vil der være online undervisning, så du får videoer af teknikker, metoder mm. du kan se igen og igen.

  • Undervisningen i psykoterapi vil være superviseret klientsessioner, hvor jeg vil være ved din side, indtil du er rustet til at klare sissionerne alene.

  • Når du er klar til at være alene med dine klienter under uddannelsen, vil jeg forlade rummet. Via et webkamera, kan jeg se dit arbejde, og gi dig en meget præcis feedback på din behandling.

  • Du bliver grundig trænet i det psykoterapeutiske arbejde, herunder spørgeteknik, timing og entervenering.

  • Du får personlig udvikling

  • Du bliver uddannet til at kunne starte din behandler karriere efter højst et år.

  • Og til en pris du ikke finder andre steder på tilasvarende uddannelser.

  • Du bliver både undervist i krops- og psykoterapi, mindfulness meditation og fysiske øvelser klienterne kan bruge derhjemme, for at fremme deres healing.

  • Du får hjælp til at starte din egen praksis, med website og markedsføring på facebook og google adwords.

 Færdig uddanet Beaware behandlers oplevelse 

“Den læringsproces jeg har gennemgået på Beaware uddannelsen, er den bedste oplevelse jeg har haft i noget  andet uddannelsesforløb. 

Selvom jeg var i mester lære, og derved blev oplært i Kims behandlings teknikker og metoder, har der hele tiden været fokus på, at jeg selv skulle finde min egen identitet som behandler. 

Udfra devisen “øvelse gør mester” startede jeg ret tidligt med at ha klienter, med Kim som supervisor. Det var en krævende og udfordrende måde at lære på, men jeg har aldrig lært så meget så hurtigt. En stor del af den positive oplevelse, kan tilskrives Kims måde at supervisere på. Her oplevede jeg Kim som en stor hjælp og støtte, fremfor en dømmende autoritet

Jeg er nu færdig med uddannelsen, og føler mig godt klædt på som behandler. Det gir mig et sus af lykke når jeg oplever at ha hjulpet en klient. Det er det hele værd:-)”

Uddannelsen er opbygget af 5 moduler med hvert deres fokus

1. Modul: På 1. modul er det kun mesterlære og eneundervisning. Du vil få undervisning i alle de basale manuelle behandlingsteknikker, og blive indført i teori og filosofien bag behandlingen. 10 timer

2. Modul. Er holdundervisning. Her vil du begynde at lære og forstå hvordan krop og sind hænger uløseligt sammen, og hvordan uforløste følelser og traumer manifistere sig i kroppen. 40 timer.

3. Modul. Dette modul vil vi arbejde med psykoterapien, og du begynder at lave psykoterapi på dine medstuderende, med mig ved din side. 40 timer.

4. Modul. Her begynder vi at samle trådene og arbejder både med psykoterapi og kropsterapi. 60 timer

5. Modul. Modulet skal bruges på at du vælger en case, og beskriver klientens problematik, og hvordan du vil vælge at arbejde med vedkommende.

Samlet timetal vil max være 150 timer. Ved deltagelse i online kurser fratrækkes der 35 timer på kursus.

Hvad koster uddannelsen?

På det område adskiller uddannelsen sig også markant fra andre uddannelser. Eksamen og caseopgave, kræver at du tar alle moduler.

Elever starter på uddannelsen med vidt forskellige forudsætninger og baggrund. Feks. er der studerende der i forvejen har en terapeutisk baggrund. For andre er det helt ukendt og nyt.

Det tages der højde for i forløbet. Og den studerende og lærerne vil ha en løbende evaluering af, hvordan det gå. Så det angivne timetal er kun ca. tal. Nogle vil ikke behøve det fulde timetal, og dermed vil prisen og være en anden.

Betalingen foregår i rater, hvor man køber 10 timer ad gangen til en pris på 350- pr. times ene undervisning, og 150.- pr. time for holdundervisning.

Fuld pris for uddannelsen incl. supervision og vejledning med caseformulering vil maksimalt være 29.000.-, og for langt de fleste noget mindre. Forløbet kommer også an på, hvor flittig du er med dit eget klientarbejde, som du ret hurtigt kan komme igang med.

For hvert online kursus du har taget fratrækkes 5000.- af det samlede beløb.